Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „ЛЕВЪЛ ЪП” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина ludlisi.com. 

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ludlisi.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра ludlisi.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

 

Правила за използване на сайта

„ЛЕВЪЛ ЪП” ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт Ludlisi.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Ludlisi.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Ludlisi.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Ludlisi.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Ludlisi.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността

Ludlisi.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл., но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Ludlisi.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

Информация от потребителите

Ludlisi.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Ludlisi.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Ludlisi.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от LUDLISI.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 • Името и адресът ни – „ЛЕВЪЛ ЪП” ООД , гр. София 1000 ул. Стафан Караджа 12, вх. Г, ап. 3, BG201912261. 
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 • Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 • Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Условия и срокове за доставка.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начините за Доставка са описани подробно в Условия и срокове за доставка.
 • Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Левъл Ъп ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 

Левъл Ъп ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.LudLiSi.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Левъл Ъп ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Левъл Ъп ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Левъл Ъп ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Левъл Ъп ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Левъл Ъп ООД.

Левъл Ъп ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.LudLiSi.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Левъл Ъп ООД. 

Потребителят е длъжен да обезщети Левъл Ъп ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Левъл Ъп ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Отказ от стоката

Вие, като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Левъл Ъп ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 

При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на Rapido, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

 

Промяна на цени на стоки

Ludlisi.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Ludlisi.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. 

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

 

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Ludlisi.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Ludlisi.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език. При проблеми и жалби, използвайте формата за "КОНТАКТ" най-горе в сайта. 

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

 

Условия за препратки към този Web сайт

Сайт с препратка към Ludlisi.com трябва да отговаря на следните условия:

 • Може да сочи към съдържание на Ludlisi.com, но не и да го копира.
 • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на Ludlisi.com.
 • Не трябва да посочва неявно, че Ludlisi.com налага или препоръчва него или продуктите му.
 • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Ludlisi.com.
 • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.
 • Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на Ludlisi.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Наличие на препратки от този сайт към Web  сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако исползвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Ludlisi.com  не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Ludlisi.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и свой риск.

Общи бележки

Ludlisi.com управлява този Сайт от офиса си в София, България. Ludlisi.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Ludlisi.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.